kwaliteitswaarborg en klachtenregeling

Kwaliteitswaarborg
Fysiotherapie Movendo is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysitoherapie (KNGF). Het KNGF voert een actief beleid om de kwaliteit van fysiotherapie voortdurend te verhogen. Dit actieve beleid houdt onder meer in: het opstellen van gedragsregels, formuleren van richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en het initiëren en meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast stimuleren en organiseren zij bij- en nascholing voor haar leden.
Fysiotherapeuten die volgens het KNGF aan alle kwaliteitseisen voldoen staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister voor Fysiotherapie (CKR).

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag niet door iedereen gebruikt worden. De fysiotherapeut dient ingeschreven te staan in een register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register). De fysiotherapeut moet aan een aantal kwaliteitseisen voldoen om zich te kunnen registreren in dit register.

Alle therapeuten van fysiotherapie Movendo zijn BIG-geregistreerd en staan in het Centraal Kwaliteitsregister.

Klachtenregeling
Alle therapeuten van fysiotherapie Movendo doen hun best om hun vak zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent, bijvoorbeeld over de behandeling of over de manier waarop met u wordt omgegaan. Wij vinden het belangrijk dat u dit aan ons kenbaar maakt zodat wij onze service in het bijzonder en die van ons vak in het algemeen kunnen verbeteren.

Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden.

 • Gesprek
  Bespreek uw probleem met degene die u heeft behandeld. Wij zijn altijd bereid tijd vrij te maken voor u om samen naar een oplossing te zoeken. Indien gewenst kunt u ook een vriend of familielid meenemen naar dit gesprek.
 • Brief
  Soms is het makkelijker om uw klacht eerst in een brief aan ons voor te leggen. Wij zullen dan contact met u opnemen om samen te komen tot een oplossing.
 • Bemiddeling of advies
  U kunt eventueel een bemiddelingsgesprek aanvragen via het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) of advies inwinnen over hoe u uw klacht het beste kenbaar kunt maken. Dit kan bij het IKG (Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg) of bij het LIP (Landelijk Informatiepunt voor Patiënten).
 • Klachtenprocedure
  Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. Een onafhankelijke commissie behandelt uw klacht. Stuur uw brief naar één van de volgende instanties: De klachtencommissie van het KNGF, de Commissie van Toezicht van het KNGF of het Regionaal Tuchtcollege van de overheid. Zie hiervoor ook www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/een-klacht-over-uw-fysiotherapeut.html