Manuele Therapie

In het algemeen is manuele therapie geschikt voor mensen met pijnklachten die gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten (meestal de wervelkolom, maar ook heup, knie, schouder et cetera).

Enkele veel voorkomende klachten die met manuele therapie goed te behandelen zijn, zijn:

  • Hoofdpijnklachten
  • Nekklachten
  • Duizeligheidsklachten
  • Lage rugpijn (zowel acute als chronische lage rugpijn)
  • Heupklachten (onder andere heuparthrose)
  • Tenniselleboog
  • schouderklachten (onder andere frozen shoulder, impingement)
  • en vele andere klachten

Het doel van manuele therapie is het herstellen/verminderen van de functiestoornissen en pijn. En het verbeteren van vaardigheden van de dagelijkse activiteiten (werk, thuis, sport).

Voor veel mensen is de manipulatie kenmerkend voor manuele therapie.

Een manipulatie is een beweging in en van het gewricht uitgevoerd met gedoseerde snelheid met meestal een hoorbaar knappend geluid. Deze is meestal niet, maar soms kortstondig, pijnlijk. De effecten van manuele therapie zijn veelal direct meetbaar en merkbaar voor u. De mobiliteit is duidelijk verbeterd en de pijn is gereduceerd. Door manuele therapie te combineren met goede voorlichting en gerichte (huiswerk)oefeningen zijn de voorwaarden geschapen voor een optimaal herstel.