Kinderfysiotherapie Movendo

Wat is kinderfysiotherapie?
Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Dit gaat meestal vanzelf en ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt deze ontwikkeling langer dan normaal of wijkt de ontwikkeling af van het gebruikelijke. Ze hebben bijvoorbeeld meer oefentijd nodig om een vaardigheid onder de knie te krijgen of ze hebben een aandoening of ziekte waardoor het bewegen bemoeilijkt wordt. Kinderen kunnen hier al vroeg in de ontwikkeling of juist op latere leeftijd hinder van ondervinden. De kinderfysiotherapeut kan in zo’n geval hulp bieden.

De kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie een 4-jarige Masteropleiding kinderfysiotherapie gevolgd en is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tussen de 0-18 jaar op het gebied van bewegend functioneren.

Voor wie is kinderfysiotherapie?
kinderfysiotherapie is er voor alle kinderen tussen 0-18 jaar met vragen en/of problemen omtrent de motorische ontwikkeling. Grofweg maken we een onderscheid in kinderfysiotherapie voor baby’s en peuters en kinderfysiotherapie voor schoolkinderen en jeugdigen.

De kinderfysiotherapeut helpt baby’s en peuters die:

 • te vroeg geboren zijn
 • een voorkeurshouding hebben en/of een afgeplat of scheef hoofdje ontwikkelen
 • asymmetrisch ontwikkelen (bijvoorbeeld één lichaamshelft meer dan de andere zijde)
 • veel huilen, erg gespannen zijn en/of zich overstrekken
 • voedingsproblemen hebbenachterblijven in de ontwikkeling van de motoriek (bijvoorbeeld nog niet rollen, kruipen, staan, lopen of fietsen)
 • een opvallende motoriek laten zien (bijvoorbeeld billenschuiven, tenenlopen, lage of hoge spierspanning hebben)
 • een aangeboren aandoening of afwijking hebben

De kinderfysiotherapeut helpt schoolkinderen en jeugdigen die:

 • een opvallende motoriek laten zien (bijvoorbeeld houterig, stijf of juist slap)
 • een opvallend gedrag laten zien (o.a. hyperactiviteit, onhandigheid, veel struikelen, niet stil kunnen zitten)
 • niet goed meekomen met de gymles
 • moeite hebben met de fijne motoriek en/of het leren schrijven
 • regelmatig buiten adem zijn (bijvoorbeeld door astma, inspanningsintolerantie)
 • een houdingsafwijking hebben (bijvoorbeeld scoliose of kyphose)
 • een aangeboren aandoening of afwijking hebben

De behandeling vindt plaats in een kindvriendelijke ruimte met leeftijdsgericht spel- en oefenmateriaal. Baby’s en peuters tot twee jaar worden bij voorkeur aan huis behandeld omdat dit een veilige omgeving is voor het kind.