vergoeding en tarieven

Fysiotherapie Movendo heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Vergoeding volwassenen
Fysiotherapie bij volwassenen wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen of het maximale bedrag dat u vergoed krijgt wisselt per verzekeraar en per polis. Wij raden u aan dit voor uw eerste afspraak te controleren. In sommige gevallen, bijvoorbeeld na een operatie of bij een chronische aandoening, kan fysiotherapie vanaf de 21e behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering. Alléén voor vergoeding vanuit de basisverzekering geldt het eigen risico.

Vergoeding kinderen
Kinderen hebben standaard recht op 2 x 9 behandelingen (in totaal dus 18 behandelingen) per jaar vanuit de basisverzekering. Daarna kunnen eventueel nog een aantal behandelingen vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen of het maximale bedrag is ook hier afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polis. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een chronische indicatie, heeft het kind recht op volledige vergoeding vanuit de basisverzekering. Voor kinderen geldt geen eigen risico.

Verwijzing
Alléén bij behandeling aan huis of bij een chronische indicatie is een verwijzing van de arts (specialist of huisarts) noodzakelijk. In alle andere gevallen kan ook zonder verwijzing worden behandeld.

Tarieven
Indien u niet verzekerd bent of de maximale vergoeding is overschreden gelden de onderstaande tarieven.

Zitting fysiotherapie
(indien niet verzekerd voor fysiotherapie)
€ 32,50
Zitting kinderfysiotherapie € 47,50
Zitting manuele therapie € 41,00
Toeslag fysiotherapeutische behandeling aan huis € 15,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 30,00
Meer gecompliceerd, tijdrovend rapport € 52,50
Instructie / overleg ouders van kind € 30,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met rapportage
(alleen op medische indicatie)
€ 65,50
Telefonische zitting € 13,00
Screening € 17,50
Intake en onderzoek na screening € 37,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 42,50
Niet nagekomen afspraak 100%
Hulpmiddelen en verbandmiddelen kostprijs